Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Aanmelden Talent.

Het leiden van een activiteit van 1,5 uur voor een groep van 14 kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
1 of 2 dagdelen volgens vastgesteld rooster.

Foto's toegestaan.
BHV
Niet verplicht maar wel wenselijk.
EHBO
Niet verplicht maar wel wenselijk.