Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Financieel verslag 2014

Inkomsten . .Uitgaven
Betalende kinderen€ 1.200,00Organistie€ 810,94Notariskosten, inschrijving kvk, verzekering, kantoor artikelen
Uitgestelde plek€ 2.100,00Vrijwilligers€ 566,45VOG's, introductie avond, bloemetje
Sponsoring€ 5.579,72Locatie€ 2.625,38Terrein, toiletwagen, tenten, aggregaat, banken, tafels en EHBO spullen
Reservering UP2015€ 578,78Transport€ 1.188,49Reiskosten ouders, reiskosten vrijwilligers, auto huur, bus huur
Inventaris€ 592,66Borden, bestek, opbergdozen
Prive voor geschoten€ 872,46Natuur€ 186,09Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Cultuur€ 350,00Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Creatief€ 1.336,56Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Sport€ 625,93Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
PR€ 528,62Banners, truien met logo, visitekaartjes, flyers, huur kraam, krantenartikel, website
Etenswaren€ 1.225,35Ontbijt, tussendoortje, lunch, fruit en diner
Totaal inkomsten€ 10.330,96
Totaal uitgaven€ 10.036,47
Totaal€ 294,49

Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn onder de begroting gebleven.
Het positieve eindsaldo is eigenlijk een negatief saldo. Er is een groot bedrag privé voorgeschoten en er staat een reservering voor 2015 van Uitgestelde Plekken.
Het tekort van 2014 is opgevangen door het privé betalen van rekeningen, we hopen nog op een teruggave van de aangevraagde VOG's, waardoor het tekort lager uit valt. In 2015 zal getracht worden het ingebrachte privégeld terug te kunnen storten.
We hebben de sponsoring meegenomen in de boekhouding zodat we weten wat de week totaal gekost heeft.
Er wordt bij sponsoring niet altijd een bon meegegeven, van deze sponsoring is een schatting gemaakt van de waarde.
Deze waarde is ook in de uitgave opgenomen zodat hier geen verschil in kan komen.
Er zijn in de uitgaven Organisatie minimale kosten gemaakt voor het bestuur, steunpunt kindervakanties en ook de verzekering viel goedkoper uit.
De vrijwilligers wisten dat er geen enkele vergoeding zou zijn, dit was oorspronkelijk wel meegenomen in de begroting.
Uiteindelijk hebben zij wel de reiskosten en de VOG kunnen declareren (zie transport) Men kon het bedrag ook doneren voor een Uitgestelde Plek 2015.
Het materiaal, de locatie zijn iets over de begroting heen gegaan. Dit werd veroorzaakt doordat de elektra op het terrein niet werkte. Hiervoor hebben we een aggregaat moeten huren, dit en de brandstof waren een grote onvoorziene kostenpost van zo'n € 700,- Doordat de beerputpomp niet werkte, zijn er ook extra kosten gemaakt voor het leegpompen van deze beerput.
Transport, De optie voor 1 grote bus bleek niet wenselijk hierdoor is er gekozen voor de huur van de 9 persoonsbus, in combinatie met privé auto’s. Hierdoor hebben we alle vrijwilligers en rijouders een kilometervergoeding kunnen aanbieden van € 0,19 per kilometer. Men kon het bedrag ook doneren voor een Uitgestelde Plek voor 2015.
Het Programma is € 500,- over de begroting heen gegaan, het aanschaffen van gereedschap, is hier de voornaamste oorzaak geweest.
PR en Marketing zijn onder het begrote bedrag gebleven doordat de begrote T-shirts voor de kinderen en leiding niet zijn doorgegaan.
De etenswaren zijn bijna allemaal gesponsord door de locale middenstand van Hardenberg. De aantallen zaten goed in de begroting en berekeningen.