Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Financieel verslag 2015

Inkomsten . .Uitgaven
Betalende kinderen€ 3.250,00Organistie€ 2.625,54Verzekering, kantoor artikelen, abbonement telefoon*, vergaderkosten*, vergoeding bestuur*
Uitgestelde plek€ 3.607,63Vrijwilligers€ 1.253,40Introductie avond, bloemetje, avondeten, Evaluatie dagleiding
Sponsoring€ 3.901,73Locatie€ 2.041,00Terrein, toiletwagen, tenten, banken, tafels
Reservering UP2016€ 375,00Transport€ 1.002,53Reiskosten ouders, reiskosten vrijwilligers, auto huur, taxi huur, reiskosten bestuur*
Inventaris€ 658,54Borden, bestek, opbergdozen, opbergrekken
Natuur€ 186,09Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Cultuur€ 178,77Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Creatief€ 186,08Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Sport€ 42,99Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
PR€ 535,36Flyers, huur kraam, krantenartikel, website*
Etenswaren€ 825,68Ontbijt, tussendoortje, lunch, fruit en diner
Totaal inkomsten€ 10.759,56
Totaal uitgaven€ 9.349,89
Totaal€ 1,34,67

*Zoals voorspeld in 2014 is in 2015 het ingebrachte privégeld terug gestort.
Het gaat om de gemaakte kilometers, vergaderkosten en een urenvergoeding van €1,- per uur voor het bestuur. Dit was mogelijk door een gulle gift van 1 van onze sponsoren.

Dit jaar zijn we €386,- over de begroting heengegaan. Dit is gecompenseerd door meer sponsoring.
We hebben dit jaar een positief eind saldo van €1034,67 dit wordt gebruikt om voor de stichting een financiële buffer te creëren. Een deel van dit geld zal gebruikt worden om volgend jaar de leiding beter herkenbaar te maken. Ook willen we geld gaan reserveren voor de komende jaren om eigen middelen aan te kunnen schaffen. (bv tenten, banken, vloeren ect)

We hebben de sponsoring meegenomen in de boekhouding zodat we weten wat de week totaal gekost heeft.
Er wordt bij sponsoring niet altijd een bon meegegeven, van deze sponsoring is een schatting gemaakt van de waarde.
Deze waarde is ook in de uitgave opgenomen zodat hier geen verschil in kan komen.

Organisatie.
Er zijn in de uitgaven meer kosten vergoed aan het bestuur. De werkelijk gemaakte kosten van 2014 en 2015 zijn teruggestort aan het bestuur. De verzekering was goedkoper dan in 2014.
Vrijwilligers.
Dit jaar hebben we het diner in deze post opgenomen ook kunnen we onze leiding bedanken met een gezellige avond voor de evaluatie. Uiteindelijk hebben zij wel de reiskosten kunnen declareren (zie transport) Men kon het bedrag ook doneren voor een Uitgestelde Plek 2016.
Materiaal en Locatie.
We zijn iets onder de begroting gebleven. Dit kon doordat we de meeste dagen de elektra op het terrein konden gebruiken, op vrijdag is toch nog een aggregaat van Staatsbosbeheer nodig geweest.
Transport.
Er is dit jaar gekozen voor de huur van een taxi, in combinatie met privé auto’s. Hierdoor hebben we alle vrijwilligers en rijouders een kilometervergoeding kunnen aanbieden van € 0,19 per kilometer. Men kon het bedrag ook doneren voor een Uitgestelde Plek voor 2016.
Programma.
Ook deze is binnen de begroting gebleven, het aanschaffen van materialen in 2014, is hier de voornaamste oorzaak geweest.
PR en Marketing.
Is over de begroting heengegaan door een bedank artikel in de toren, gelukkig is dit artikel gesponsord. De in 2014 aangeschaft banners en truien zijn wederom gebruikt. Dit jaar zijn de kosten voor de website betaald voor 2014. (deze was nog niet gefactureerd op verzoek van het bestuur.)
Etenswaren.
Deze zijn bijna allemaal gesponsord door de lokale middenstand van Hardenberg. De aantallen zaten goed in de begroting en berekeningen.