Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Financieel verslag 2016

Inkomsten . .Uitgaven
Betalende kinderen€ 3.960,00Organistie€ 644,93Verzekering, kantoor artikelen, abonnement telefoon
Uitgestelde plek€ 5.522,28Bestuur€ 1141,44Vergaderkosten, vrijwilligers vergoeding bestuur
Uitgestelde plek€ 5.522,28Vrijwilligers€ 660,55Introductie avond, bloemetje, avondeten, evaluatie dagleiding
Sponsoring€ 3.905,67Locatie€ 2886,86Terrein, toiletwagen, tenten, banken, tafels
Transport€ 477,47Reiskosten ouders, vrijwilligers en bestuur, auto huur
Inventaris€ 1176,46Opbergdozen, opbergrekken, jassen en t-shirts leiding
Natuur€ 49,86Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Cultuur€ 484,08Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Creatief€ 225,10Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
Sport€ 55,00Aanschaf materiaal tbv de activiteiten
PR€ 312,50Flyers, krantenartikel, website
Etenswaren€ 2487,43Ontbijt, tussendoortje, lunch, fruit
Reservering 2017€ 1100,00Algehele reserve, jubileum 5 jaar
Drukwerk 2017€ 1400,00Eigen tasjes, t-shirts, bidons
Uitgestelde Plek 2017€ 375,00Reservering voor de Uitgestelde Plekken van 2017
Totaal inkomsten€ 14041,24
Totaal uitgaven 2016€ 11259,18
- Reservering2017€ 1100,00
- Drukwerk 2017€ 1400,00
- Reservering UP2017€ 282,06
Totaal€ 0,00

De vergelijk tussen de begroting en werkelijke kosten laat zien dat we de kosten goed in beeld hebben. Doordat we meer kinderen dan verwacht hadden, hebben we dit jaar een positief eind saldo. Dit wordt gebruikt om voor de stichting een financiële buffer te creëren. Een deel van dit geld zal gebruikt worden om volgend jaar eigen bidons, tassen en t-shirts te laten maken. Ook willen we geld gaan reserveren voor de komende jaren om eigen middelen (bv tenten, banken, vloeren ect) aan te kunnen schaffen en alvast een reservering voor het 5 jarig jubileum .
We hebben de sponsoring meegenomen in de boekhouding zodat we weten wat de week totaal gekost heeft. Er wordt bij sponsoring niet altijd een bon meegegeven, van deze sponsoring is een schatting gemaakt van de waarde. Deze waarde is ook in de uitgave opgenomen zodat hier geen verschil in kan komen.

Organisatie
Er zijn minder uitgaven geweest dan begroot, dit zit in kantoor spullen die in de vorige jaren zijn aangeschaft en nog steeds gebruikt kunnen worden.
Vrijwilligers
Doordat de leiding is blijven overnachten is deze post lager dan begroot. Dit komt doordat de reiskosten in de post transport zijn opgenomen.
Inventaris
Hier zijn we dit jaar over de begroting heen gegaan, dit werd veroorzaakt door de nieuwe jassen en t-shirts van de leiding, dit is gecompenseerd door de inkomsten van de voorjaarsdag.
Locatie
Dit jaar was de elektra echt afgekeurd en hebben we een aggregaat in moeten zetten deze was gesponseerd maar de diesel niet hierdoor zijn we over de begroting heen gegaan.
Transport
Alle vervoer is dit jaar door privé auto’s gedaan. We hebben alle vrijwilligers en rijouders een kilometervergoeding aangeboden van € 0,19 per kilometer. Men kon het bedrag ook doneren voor een Uitgestelde Plek voor 2017.
Programma
Hiermee zijn we binnen de begroting gebleven, de meeste talenten hebben voor hun eigen materiaal gezorgd.
PR en Marketing
Is binnen de begroting gebleven door geen bedank artikel in de Toren te plaatsen.
Etenswaren
Deze zijn bijna allemaal gesponsord door de lokale middenstand van Hardenberg. De aantallen zaten goed in de begroting en berekeningen.

Onze boekhouding loopt van 1 januari tot 31 december, hierdoor kunt u een scheef beeld krijgen van de financiën. Daarom zullen wij volgend jaar het financiële verslag niet meer mee sturen in oktober met deze evaluatie. U kunt na januari het jaarverslag van het jaar ervoor inzien op onze website.