Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Activiteiten

De thema’s Cultuur, Sport, Natuur, en Creatief vormen de basis van de aangeboden activiteiten door Bij Ons Dagkamp.
Alle thema’s dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
De keuze voor de activiteiten ligt bij de kinderen zelf en maakt onderdeel uit van het dagprogramma.