Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Sponsoring
Bij Ons Dagkamp is blij met iedereen die wil sponsoren. Dit kan op verschillende manieren.

Financieel (Uitgestelde Plek)
Bij een Uitgestelde Plek betalen bedrijven of particulieren via sponsoring de volledige kosten (a €150,-) die gemaakt worden om een kind deel te laten nemen aan de vakantieweek. Dit gaat dan om een kind waarvan de ouders niet de financiële middelen hebben om tijdens de schoolvakantie iets leuks te organiseren voor hun kind. Een sponsor kan dit anoniem doen, maar Bij Ons Dagkamp kan hier ook op de website/Facebook melding van maken. Een sponsor wordt niet geïnformeerd over welk kind hij/zij sponsort.

Middelen
Er zijn spullen nodig ten behoeve van de catering. Denk hierbij aan: brood, beleg, limonade, fruit, ontbijt en diner voor begeleiders etc.

Draagt u de kinderen van Hardenberg een warm hart toe, neem dan contact met Ons op om de mogelijkheden van sponsoring te bespreken.
De stichting is blij met elke vorm van sponsoring, ook vrije giften en donaties.